643.10 KAD
STEDELIJKE ACADEMIE DEINZE

Opdracht: Wedstrijdontwerp

Opdrachtgever: Stedelijke Academie Deinze

Projectarchitect: Geninasca Delefortrie SA – ATELIER 4

Fase: Wedstrijdontwerp – niet weerhouden

De uitdaging van dit project bestaat erin om van een amalgaam aan gebouwen een coherent ruimtelijk en func-tionerend geheel te maken dat een duidelijke meerwaarde genereert voor een scholencampus met een glashelder pedagogisch project. De diverse gebouwen dienen te worden uitgezuiverd en de diverse functies dienen meer met elkaar verweven te worden tot één duidelijk gestructureerd geheel waarbij er duidelijk ruimte is voor groei en ontwikke-ling. Het pedagogisch project van de campus focust zijn uit te dragen waarden op eigenheid, plezier, creativiteit, vaar-digheid, traditie en vernieuwing, socioculturele omgeving en samenwerking. Dit zijn punt voor punt waarden die hun uitstraling moeten krijgen binnen de nieuw te ontwikkelen structuur van de scholencampus, en dus een duidelijke vertaling naar de gebouwde omgeving verlangen.

Scroll naar boven