697.12 BOO
STRUCTUURSCHETS BOMMELS - OOSTEEKLO

Opdracht: Opmaak structuurschets Bommels.

Opdrachtgever: CVBA Wonen.

Projectarchitect: Peter Van Driessche

Fase: Uitgevoerd.

Aansluitend op de bestaande verkaveling de Bommels, wil de CVBA Wonen in een eerste fase een uitbreiding voorzien. Een deel van de wegenis om deze uitbreiding te ontsluiten is op heden reeds voorzien.

De studie bestaat uit:
a) Een analyse en evaluatie van de bestaande ruimtelijke structuur zowel voor het terrein zelf als voor de omgeving.
b) Een analyse van de juridische en planologische toestand van het terrein en de aanpalende percelen.
c) Een structuurschets van het terrein.
d) Een inrichtingsplan dat de gekozen concrete invulling weergeeft.
e) Een fotoreportage van het terrein en van de omgeving.

Scroll naar boven