783.16 BAB
HOF TER LINDE

Opdracht: Restauratie van 2 schuren en nieuwbouw van 11 grondgebonden woningen en 10 appartementen.

Opdrachtgever: Canaria Invest Company NV.

Projectarchitect: Mita De Baere.

Fase: Opgeleverd.

Hof Ter Linde was een hoeve, bestaande uit een erf met woonhuis en een aantal stallingen rond het binnenplein. Getroffen door een nieuwe rooilijn werden de bestaande gebouwen op de verschillende percelen afgebroken behalve de grote en de kleine schuur. De grote schuur was het meest waardevol en in de meest originele toestand. Deze werd integraal behouden en geïntegreerd als centraal element in het project dat dienst doet als multifunctionele ruimte voor de bewoners van het woonproject.

Samen met het “herbouwen” van het woonhuis (althans het overnemen van haar volume en kenmerken) en het inplanten van nieuwe volumes rond de binnenkoer is de oorspronkelijke hoeve nog aanwezig en leesbaar. Door de bebouwing compact te houden bleef er een behoorlijk deel van het terrein over als gemeenschappelijk groen.

Bekijk de projectfiche.

Scroll naar boven