BEAUFORT 2015 ARCHITECTURAAL PAVILJOEN

Opdracht: Architecturaal paviljoen – “buiten de grenzen”.

Opdrachtgever: Beaufort 2015.

Projectarchitect: Peter Van Driessche

Fase: Ingediend ontwerp.

Het paviljoen dient de plek te vormen waar dialoog over alle grenzen heen mogelijk kan zijn, het dient als het ware een machine met goed draaiende motor te zijn waar dialogen op gang gebracht worden, waar discussies gevoerd kunnen worden, waar onenigheden en verzoeningen kunnen plaatsvinden, waar binnen de grenzen kan gekleurd worden en waar evenzeer buiten de grenzen een kunstwerk vorm kan krijgen, wat dat kunstwerk dan ook mag inhouden (beeldende kunst, conceptuele kunst, woordkunst, …). Het paviljoen moet in staat kunnen zijn om de bezoekers bewust te maken van grenzen, om deze bezoekers de grenzen te laten accepteren en om hen in staat te stellen zelf en op eigen initiatief buiten het conventionele kader te denken, met andere woorden, om deze grenzen te overschrijden en buiten de grenzen te treden.

Scroll naar boven